Βιοκοινωνική-εγκληματολογία

Λήμμα στο υπό έκδοση "Εγκληματολογικό Λεξικό"

Η μέσα στα πλαίσια της ψηφιακής κοινωνίας αναπτυσσόμενη ψηφιακή εγκληματικότητα σε βάρος επιχειρήσεων/εταιριών και τα βασικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

των Χρ. Τσουραμάνη και Όλγας Τζουραμάνη,
(Υπό δημοσίευση στον υπό έκδοση Τιμητικό Τόμο
για τον καθ. Αντ. Μαγγανά)

Παρεκκλίνουσα συμπεριφορά

Μια σύντομη προσέγγιση της έννοιας καθώς και των θετικών και αρνητικών λειτουργιών της.
Στην "Ιατρική Επιθεώρηση", Τόμος 3, Τεύχος 3, Μάρτιος 1990, σελ. 22 - 25. -

4 Άρθρα

1. - Βιολογικές Θεωρίες 2.- Comics και εγκληματική συμπεριφορά 3.- Παιδεραστία 4. - Προτάσεις για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους.